Konzervátor-restaurátor má výjimečnou odpovědnost, založenou na tom, že pracuje s nenahraditelnými originály, které jsou často unikáty s velkou uměleckou, historickou, vědeckou, kulturní a společenskou hodnotou.

Toto mne zavazuje k provedení restaurátorského zásahu s důrazem na šetrnost zákroku při zachování původnosti v co nejvyšší možné míře. Při zahájení práce vycházím z biologicko-chemicko-technologického rozboru, který určí jak degradační jevy, tak i použití materiálu a způsob zpracování opravy.

K práci přikládám dokumentaci, která obsahuje laboratorní expertízy, certifikáty použitých materiálu, fotodokumentaci vstupu, průběhu a výsledku prací a doporučené prostředí pro uchování zrestaurovaného předmětu.