Zde si můžete stáhnout ukázku restaurátorské zprávy.
Velikost dokumentu je cca 5 MB.